02. Ervaring

Gemeente Dalfsen

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen 2003-2004
  • Beleidsontwikkeling op het gebied van de WWB;
  • Beleidsontwikkeling inkomensondersteunende regelingen;
  • Opstellen beleidsverslag.