02. Ervaring

Diverse gemeenten

Trainer 2004-2005
  • Verzorgen van cursus WWB aan medewerkers uitkeringsadministratie en interne controle;
  • Verzorgen van cursussen WWB voor medewerkers van Interwerk;
  • Verzorgen van een cursus WWB aan medewerkers en leidinggevenden.
  • Verzorgen van training op het gebied van klantmanagement gericht op kennis, vaardigheden en houding.