02. Ervaring

Gemeente Ede

Adviseur organisatieontwikkeling 2007-2008
  • Opstellen adviesnotitie organisatieontwikkeling afdeling Werk, Inkomen en Zorg;
  • Evaluatie inkoop van re-integratie-instrumenten.