02. Ervaring

Gemeente Ede

Strategisch beleidsmedewerker re-integratie en sociale werkvoorziening 2007-2008
  • Opstellen statnotitie en uitvoeringsnotitie Wet Participatiebudget;
  • Opzetten van Services voor de wijk; Wmo meets WWB: een klusbedrijf waar WWB’ers werkzaamheden uitvoeren voor burgers die ondersteuning nodig hebben;
  • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures waaronder Wet inburgering, re-integratietrajecten en zorgtrajecten;
  • Samenwerking sociale werkvoorziening;
  • Opzetten diverse re-integratieprojecten, waaronder inburgeringsagenda, zelfstandig ondernemerschap, Rebike;
  • Diverse voorkomende beleidstaken.