02. Ervaring

Gemeente Elburg

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen 2015-2016

Diverse integrale beleidstaken, waaronder implementatie participatiewet, visie en richting re-integratie inclusief de sociale werkvoorziening en de dagbesteding. herijking minimabeleid en integrale benadering sociaal domein.