02. Ervaring

Gemeente Emmen

Adviseur organisatieontwikkeling 2007-2008
  • Opstellen adviesnotitie positionering uitvoering Wet Inburgering;
  • Opstellen adviesnotitie positionering diverse taken op het gebied van werk, inkomen en onderwijs, waaronder schuldhulp, Leerplicht, RMC en diverse inkomensondersteunende regelingen.