02. Ervaring

Gemeente Epe

Jaarwerk regelingen gesubsidieerde arbeid en Wet inburgering nieuwkomers 2003 en 2004
  • Opstellen jaaropgaven en overige verantwoordingsdocumenten;
  • Adviseren gemeente bij het afsluiten van het contract met uitvoeringsinstelling van de gesubsidieerde arbeid;
  • Adviseren gemeente bij het afsluiten van het contract met de onderwijsinstelling t.b.v. uitvoering Win.