02. Ervaring

Gemeente Epe

Adviseur Werk, Inkomen en Zorg
Coach en begeleider junior beleidsmedewerker 2007-2008
  • Gezamenlijk opstellen van week- en maandplanningen;
  • Coachingsgesprekken;
  • Opstellen adviesnotitie armoedebeleid;
  • Opzetten diverse re-integratieprojecten;
  • Begeleiding project Generaal Pardon;
  • Advisering Modernisering WSW.