02. Ervaring

Gemeente Geertuidenberg

Beleidsmedewerker Sociale Zaken 2005
  • Nulmeting stand van zaken beleid Sociale zaken;
  • Planning van de beleidswerkzaamheden en aandachtsvelden. Opstellen diverse uitvoeringbesluiten n.a.v. de re-integratieverordening.