02. Ervaring

Gemeente Gouda

Implementatiemanager Wmo 2006
  • Opstellen implementatieplan m.b.t. de individuele verstrekkingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.