02. Ervaring

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

Bijstandsconsulent / consulent gesubsidieerde arbeid / Beleidsmedewerker 1996-2000