02. Ervaring

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

Projectleider inkoop re-integratietrajecten en aanvraag ESF3 2004-2005
  • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures voor re-integratie trajecten;
  • Aanvragen van ESF doelstelling 3 subsidie en begeleiden vorming ESF-projectadministratie.