02. Ervaring

Interwerk

Productgroepcoördinator / productontwikkelaar 2003-2007
  • Verzorgen cursus Wmo voor gedetacheerd personeel Interwerk;
  • Adviseren MT en regiomanagers over het wetgevingstraject Wmo en mogelijkheden voor Interwerk;
  • Volgen van ontwikkelingen op gebied van Wmo en informeren van collega’s hierover; Organiseren en geven van trainingen en cursussen op gebied van Wmo.
  • Waarborgen en verhogen van kennis en vaardigheden van gedetacheerd personeel;
  • Adviseren van MT en regiomanagers over de markt- en productontwikkelingen;
  • Opstellen opleidingsplan voor gedetacheerd personeel van Interwerk;
  • Organiseren van productgroepbijeenkomsten;
  • Organiseren en geven van trainingen en cursussen op gebied van re-integratie en sociale wetgeving.