02. Ervaring

Gemeente Losser

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen 2004
  • Vervaardigen van alle benodigde beleidsnotities en verordeningen voor de WWB;
  • Opstellen bestek voor de Europese aanbesteding van re-integratie trajecten.