02. Ervaring

Gemeente Maarssen

Adviseur insourcing uitvoering sociale zaken en Wmo 2009-2010
  • Opstellen activiteitenplan;
  • Opstellen beslisdocument voor College;
  • Gesprekken met externe partners;