02. Ervaring

Gemeente Maarssen

Strategisch beleidsmedewerker
Coachen beleidsmedewerker bij re-integratie 2010
  • Diverse beleidstaken, waaronder uitbesteding Bbz, minimabeleid, implementatie Wet Buig, participatiebudget.