02. Ervaring

Gemeente Noordoostpolder

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen 2005-2007
  • Project uitbesteding uitkeringsverstrekking 65 + aan de SVB;
  • Opstellen beleidsnotitie Modernisering Wsw;
  • Evaluatie inkoopbeleid voorgaande jaren;
  • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures voor re-integratietrajecten.