02. Ervaring

Gemeente Noordoostpolder

Beleidsmedewerker Wmo en zorg 2006-2007
  • Dossierverantwoordelijke minimabeleid;
  • Opstellen keuzenotitie Individuele Verstrekkingen Wmo;
  • Opstellen Verordening Wmo, Besluit Wmo en Verstrekkingenboek;
  • Aanbestedingstraject Huishoudelijke Ondersteuning;
  • Contractonderhandelingen met o.a. aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning en CIZ;
  • Implementatie Individuele Voorzieningen Wmo;
  • Geven van voorlichting aan diverse organisaties en cliëntenraden.