02. Ervaring

Gemeente Noordoostpolder

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen 2011

Diverse integrale beleidstaken, waaronder kostenreductie W-deel, voorbereiding contractonderhandelingen ROC, financiële verantwoordingen, beleidsnota economische participatie.