02. Ervaring

Gemeente Noordoostpolder

Projectleider decentralisatie AWBZ naar Wmo 2012-2016

Gehele verantwoordelijkheid voor de overgang van Awbz taken naar de Wmo en de implementatie van de Wmo 2015.

  • Aansturen, begeleiden en coachen projectteam;
  • Opstellen projectplan;
  • Opstellen keuzenotitie;
  • Organiseren externe bijeenkomsten;
  • Klankbord wethouders en managementteam;
  • Deelnemer projectteam 3D’s;
  • Opstellen gemeenschappelijk kader 3D’s;
  • Opstellen ontwerpschets sociaal domein;
  • Bestuurlijk aanbestedingstraject diverse producten.