02. Ervaring

Gemeente Raalte

Cluster coördinator participatie 2016-heden

Als beleidsontwikkeling verantwoordelijk voor de beleidsvelden participatie, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, minimabeleid en statushouders.