02. Ervaring

Gemeente Veenendaal

Strategisch beleidsmedewerker Werk en Inkomen
Coach en begeleider junior beleidsmedewerkers 2010-2011
  • Gezamenlijk opstellen van week- en maandplanningen;
  • Coachingsgesprekken;
  • Diverse integrale beleidstaken, waaronder schuldhulpverlening, minimabeleid, participatiebudget, aanbesteding inburgering en participatie.