02. Ervaring

Gemeente Wageningen

Onderzoek naar voor- en nadelen uitbesteding WIW en ID 2003
  • Uitvoeren van een onderzoek naar de voor- en nadelen die zijn verbonden aan de uitbesteding van de WIW en ID banen. Hierbij is een vergelijking gemaakt van meerdere gemeenten om een reëel beeld te krijgen van de te verwachte efficiency winst.