02. Ervaring

Gemeente Zeist

Senior Beleidsmedewerker Werk en Inkomen
Coach en begeleider junior beleidsmedewerker 2003-2004
  • Gezamenlijk opstellen van week- en maandplanningen;
  • Coachingsgesprekken;
  • Vervaardigen van regionale beleidsnotities en verordeningen WWB;
  • Opstellen diverse voortgangsrapportage;
  • Geven van voorlichting aan diverse partijen;
  • Opstellen minimabeleid.