02. Ervaring

Gemeente Zeist

Projectleider implementatie WWB en Hoogwaardig Handhaven 2003-2004
  • Opstellen risico-analyse WWB Voorbereiden en coördineren van activiteiten in het kader van de implementatie WWB, waaronder ook het opstellen van de verordeningen en beleidsnotities;
  • Coördineren activiteiten in het kader van de subsidieregeling Hoogwaardige handhaving.