02. Ervaring

Gemeente Zeist

Projectleider “Maak werk van je uitkering” 2005
  • Opzet van Work First in de gemeente Zeist;
  • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures voor re-integratie trajecten;
  • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures voor Work First;
  • Programmamanagement ESF;
  • Financiële verantwoording ten behoeve van het Ministerie van SoZaWe;
  • Advisering inkoopprocedure t.b.v. de regeling Oudkomers.