02. Ervaring

Gemeente Zeist

Adviseur RMC
Begeleiden van beleidsmedewerker bij re-integratie 2008
  • Organiseren werkconferentie “Alle jongeren aan boord”;
  • Conferentie voor alle organisaties die met schooluitval te maken hebben en / of een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van schooluitval;
  • Projectcoördinatie “Aanval op de uitval”.