02. Ervaring

Gemeente Zeist / regio Kromme Rijn Heuvelrug

Aanjager regionaal arbeidsmarktbeleid 2008-2010
  • Opstellen en uitvoering geven aan projectplan;
  • Verbinden initiatieven Onderwijs, arbeidsmarkt en re-integratie;
  • Opstellen activiteitenplan 2009-2010;
  • Organiseren en uitvoeren regionale werktop en masterclass regionaal arbeidsmarktbeleid.