02. Ervaring

Gemeente Zeist / regio Kromme Rijn Heuvelrug

Regionaal projectleider invoering Wet Participatiebudget 2009-2010

Het projectplan en de kadernotitie zijn door 5 afzonderlijke gemeenteraden vastgesteld.

  • Aansturen projectteam;
  • Opstellen projectplan;
  • Opstellen kadernotitie;
  • Opstellen uitvoeringsprogramma 2010-2011;
  • Klankbord wethouders en managementteam.